Click below for
Online Enrollment
top of page

Remote learning support

Public·15 members
Vyacheslav Rybakov
Vyacheslav Rybakov

Skripta za voditelja brodice download: Praktični i korisni materijali za učenje i vježbanje pomorskih vještina


Skripta za voditelja brodice download: Sve što trebate znati o plovidbi, motoristici i pomorskim propisima
Ako volite more i želite se baviti plovidbom, bilo iz hobija ili iz poslovnih razloga, morate imati dozvolu za voditelja brodice. To je dokument koji potvrđuje da ste osposobljeni za upravljanje brodicama i jahtama različitih veličina i namjena u određenom području plovidbe. Da biste dobili dozvolu za voditelja brodice, morate položiti ispit koji se sastoji od pet dijelova: pomorska plovidba, motoristika i zaštitne mjere, pomorstvo, propisi i meteorologija, manevriranje brodicom, sigurnost plovidbe i pružanje prve pomoći, i pomorska radiotelefonska služba. Kako se pripremiti za ispit i što sve trebate znati o plovidbi, motoristici i pomorskim propisima? Jedan od najboljih načina je da preuzmete skriptu za voditelja brodice download, koja sadrži sve bitne informacije i savjete za uspješno polaganje ispita i osposobljavanje za voditelja brodice. U ovom članku ćemo vam reći sve što trebate znati o skripti za voditelja brodice download, i kako je možete koristiti za svoju pripremu.
skripta za voditelja brodice downloadŠto je skripta za voditelja brodice download?
Skripta za voditelja brodice download je PDF datoteka koja sadrži priručnik za ispit za voditelja brodice kategorije B. To je najviša kategorija dozvole za voditelja brodice, koja vam omogućuje upravljanje brodicama i jahtama do 18 metara duljine, za osobne ili gospodarske potrebe, u području plovidbe III i IV. Područje plovidbe III obuhvaća teritorijalno more Republike Hrvatske, a područje plovidbe IV obuhvaća unutarnje morske vode Republike Hrvatske. Skripta za voditelja brodice download je izrađena prema Pravilniku o brodicama i jahtama (NN 27/05, 57/06, 80/07, 03/08, 18/09, 56/10, 97/12 137/13), koji propisuje uvjete i program ispita za voditelja brodice. Skripta za voditelja brodice download je podijeljena na pet glavnih dijelova:


 • Pomorska plovidba (navigacija), u kojem se obrađuju teme kao što su karte i navigacijski instrumenti, poznavanje mora i obale, određivanje položaja i kursa, sigurnosna udaljenost i pravila plovidbe; • Motoristika i zaštitne mjere, u kojem se obrađuju teme kao što su vrste motora i njihovo održavanje, gorivo i maziva, paljenje motora i rješavanje kvarova, požar na brodici i gašenje; • Pomorstvo, propisi i meteorologija, u kojem se obrađuju teme kao što su pomorski zakoni i propisi, međunarodni znakovi i signali, pomorske nesreće i spašavanje na moru, meteorološke pojave i prognoze; • Manevriranje brodicom, sigurnost plovidbe i pružanje prve pomoći, u kojem se obrađuju teme kao što su upravljanje brodicom u različitim uvjetima plovidbe, privezivanje i sidrenje brodice, oprema za sigurnost na moru i prva pomoć kod ozljeda; • Pomorska radiotelefonska služba, u kojem se obrađuju teme kao što su vrste radijskih uređaja i njihovo korištenje, pozivni znakovi i frekvencije, radijska komunikacija u slučaju opasnosti ili nesreće.Kako preuzeti i koristiti skriptu za voditelja brodice download?
Da biste preuzeli skriptu za voditelja brodice download, trebate imati pristup internetu i računalu ili uređaju koji podržava PDF format. Možete preuzeti skriptu sa sljedeće poveznice: https://diversoimpex.hr/wp-content/uploads/voditelj-brodice-b-kategorije-skripta.pdf. Veličina datoteke je oko 3 MB, pa provjerite imate li dovoljno prostora na svojem spremniku. Da biste koristili skriptu za voditelja brodice download, možete je otvoriti sa bilo kojom aplikacijom ili preglednikom koji podržava PDF format. Možete je ispisati ako želite imati tiskani primjerak, ili je možete pregledavati na svom zaslonu. Skripta za voditelja brodice download je organizirana po poglavljima i stranicama,


Koje su prednosti skripte za voditelja brodice download?
Skripta za voditelja brodice download ima mnoge prednosti za svakoga tko želi naučiti ploviti i postati voditelj brodice. Neke od prednosti su:


 • Skripta je besplatna i lako dostupna na internetu, pa ne morate trošiti novac na kupnju ili iznajmljivanje drugih knjiga ili materijala; • Skripta je ažurirana i usklađena sa najnovijim pravilnicima i propisima o plovidbi, pa ne morate brinuti o zastarjelim ili netočnim informacijama; • Skripta je pregledna i jasna, pa ne morate gubiti vrijeme na traženje ili razumijevanje bitnih podataka; • Skripta je praktična i korisna, pa ne morate samo čitati teoriju, već možete i primjenjivati svoje znanje na stvarnim situacijama; • Skripta je pouzdana i provjerena, pa ne morate sumnjati u kvalitetu ili točnost sadržaja.Kako položiti ispit za voditelja brodice kategorije B?
Ako ste se odlučili za polaganje ispita za voditelja brodice kategorije B, morate se prijaviti u jednoj od kapetanija u Republici Hrvatskoj. Tamo ćete dobiti sve potrebne informacije o uvjetima, terminima i cijeni ispita. Za polaganje ispita morate imati najmanje 16 godina života, dvije fotografije koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva, izvornik osobne isprave (osobna iskaznica ili putovnica) i oko 500 kuna gotovine (cijena ispita - podložno promjeni). Također morate popuniti formulirani zahtjev za polaganje ispita. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, koji se obavljaju u istom danu. Pismeni dio ispita traje 60 minuta, a usmeni dio ispita traje 15 minuta. Na pismenom dijelu ispita morate odgovoriti na 30 pitanja iz pet područja: pomorska plovidba, motoristika i zaštitne mjere, pomorstvo, propisi i meteorologija, manevriranje brodicom, sigurnost plovidbe i pružanje prve pomoći, i pomorska radiotelefonska služba. Svako pitanje ima tri ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan točan. Za svaki točan odgovor dobivate jedan bod, a za svaki netočan ili nepotpun odgovor gubite pola boda. Da biste položili pismeni dio ispita, morate imati najmanje 18 bodova. Na usmenom dijelu ispita morate pokazati svoje praktično znanje i vještine iz područja pomorske plovidbe i manevriranja brodicom. Morate znati čitati karte i navigacijske instrumente, određivati položaj i kurs brodice, primjenjivati pravila plovidbe i sigurnosnu udaljenost, upravljati brodicom u različitim uvjetima plovidbe, privezivati i sidriti brodicu, koristiti opremu za sigurnost na moru i pružati prvu pomoć kod ozljeda. Da biste položili usmeni dio ispita, morate zadovoljiti sve kriterije ocjenjivanja koje će vam dati ispitivač.


Zaključak
Skripta za voditelja brodice download je odličan resurs za sve koji žele naučiti ploviti i postati voditelj brodice kategorije B. Skripta sadrži sve potrebne informacije i savjete za uspješno polaganje ispita i osposobljavanje za voditelja brodice. Skripta je besplatna, ažurirana, pregledna, praktična i pouzdana. Možete je preuzeti sa interneta i koristiti je za učenje i ponavljanje gradiva, kao i za provjeru svojeg znanja i razumijevanja pomorskih pojmova i pravila. Ako se dobro pripremite sa skriptom za voditelja brodice download, imat ćete veće šanse da položite ispit za voditelja brodice kategorije B i dobijete dozvolu koja će vam omogućiti da uživate u ljepotama Jadrana.


Kako se pripremiti za ispit sa skriptom za voditelja brodice download?
Skripta za voditelja brodice download je odličan alat za pripremu za ispit, ali nije dovoljan sam po sebi. Da biste uspješno položili ispit, morate uložiti vrijeme i trud u učenje i vježbanje gradiva. Evo nekoliko savjeta kako se pripremiti za ispit sa skriptom za voditelja brodice download:


 • Pročitajte skriptu pažljivo i razumijte sve pojmove i pravila. Ako nešto nije jasno, potražite dodatna objašnjenja ili primjere na internetu ili u drugim izvorima; • Ponavljajte gradivo redovito i sistematično. Ne ostavljajte sve za zadnji trenutak, već rasporedite učenje na manje dijelove i ponavljajte ih više puta; • Provjeravajte svoje znanje i razumijevanje pomoću testova i zadataka koji se nalaze na kraju svakog poglavlja u skripti. Rješavajte ih samostalno i bez pomoći, a zatim provjerite točne odgovore i analizirajte svoje greške; • Vježbajte praktične vještine iz pomorske plovidbe i manevriranja brodicom na stvarnim ili simuliranim situacijama. Koristite pomorske karte, navigacijske instrumente, kompas, svjetla, znakove i signale. Uvježbavajte različite scenarije plovidbe, kao što su određivanje položaja i kursa, izbjegavanje sudara, sidrenje, privezivanje, spašavanje na moru i sl.; • Učite i vježbajte pomorsku radiotelefonsku službu na stvarnim ili simuliranim radijskim uređajima. Upoznajte se s vrstama radijskih uređaja i njihovim korištenjem, pozivnim znakovima i frekvencijama, radijskom komunikacijom u slučaju opasnosti ili nesreće; • Budite sigurni u sebe i svoje znanje. Ne bojte se ispita, već ga shvatite kao priliku da pokažete što ste naučili i da dobijete dozvolu koja će vam omogućiti da uživate u plovidbi.Zaključak
Skripta za voditelja brodice download je odličan resurs za sve koji žele naučiti ploviti i postati voditelj brodice kategorije B. Skripta sadrži sve potrebne informacije i savjete za uspješno polaganje ispita i osposobljavanje za voditelja brodice. Skripta je besplatna, ažurirana, pregledna, praktična i pouzdana. Možete je preuzeti sa interneta i koristiti je za učenje i ponavljanje gradiva, kao i za provjeru svojeg znanja i razumijevanja pomorskih pojmova i pravila. Ako se dobro pripremite sa skriptom za voditelja brodice download, imat ćete veće šanse da položite ispit za voditelja brodice kategorije B i dobijete dozvolu koja će vam omogućiti da uživate u ljepotama Jadrana.


Skripta za voditelja brodice download je odličan resurs za sve koji žele naučiti ploviti i postati voditelj brodice kategorije B. Skripta sadrži sve potrebne informacije i savjete za uspješno polaganje ispita i osposobljavanje za voditelja brodice. Skripta je besplatna, ažurirana, pregledna, praktična i pouzdana. Možete je preuzeti sa interneta i koristiti je za učenje i ponavljanje gradiva, kao i za provjeru svojeg znanja i razumijevanja pomorskih pojmova i pravila. Ako se dobro pripremite sa skriptom za voditelja brodice download, imat ćete veće šanse da položite ispit za voditelja brodice kategorije B i dobijete dozvolu koja će vam omogućiti da uživate u ljepotama Jadrana.


Thank you for using Bing. Have a nice day! ? ca3e7ad8fd


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page